Band/Ribbon

Bandmikrofonen är en dynamisk mikrofon men skiljer sig från vanliga dynamiska mikrofoner där membranet är fäst vid magnetspolen. I en bandmikrofon spänns ett tunt metallband mellan magnetens poler och när bandet vibrerar av ljudvågorna skapas den spänning som behövs för att omvandla ljudvågorna till elektrisk ström. Ju starkare ljudtrycket är, desto högre spänning uppstår. Bandmikrofoner har fördelen att de generellt har större frekvensomfång och framför allt rikare upptagning av höga frekvenser, något som gör att mikrofonen lättare plockar upp övertoner i röster och instrument, vilket inte till exempel en vanlig handhållen dynamisk mikrofon klarar av.


Varumärken