Cabasa

Cabasan är ett rytminstrument som har sitt ursprung i den afrikanska agben, eller shekere, som tillverkas av kalebassfrukten, där ett nät med pärlor spändes på utsidan. Genom att vrida och skaka på instrumentet uppstår ett rasslande ljud. På 1960-talet skapade Martin Cohen metallcabasan som är den vanligaste synen i rytmsektioner i dag. Cabasaspelaren håller i en träpinne som är fäst på en cylinderformad resonanslåda och som omgärdas av flera rader metallpärlband. Genom att vrida på cabasan med handen, eller hålla en hand på metallkulorna och vrida dem runt cylindern, uppstår ett distinkt rasslande ljud.


Varumärken