Kromatiskt

Kromatiska rytminstrument såsom xylofon har använts sedan antiken. Det är konstruktioner med flera trä- eller metallblock, stämda i olika toner, som sitter uppradade bredvid varandra. Redan på 2000-talet f kr användes en typ av xylofon i Kina, men det finns också exempel på liknande instrument från andra delar av världen. Xylofoner och klockspel har använts flitigt i klassisk musik men också i popmusik, till exempel i Totos Africa där ljudet från marimban och den afrikanska kalimban (om än skapat i en synthesizer) är förknippade med ikoniska riff och solon.


Varumärken