Kromatiskt

Kromatiska rytminstrument sÄsom xylofon har anvÀnts sedan antiken. Det Àr konstruktioner med flera trÀ- eller metallblock, stÀmda i olika toner, som sitter uppradade bredvid varandra. Redan pÄ 2000-talet f kr anvÀndes en typ av xylofon i Kina, men det finns ocksÄ exempel pÄ liknande instrument frÄn andra delar av vÀrlden. Xylofoner och klockspel har anvÀnts flitigt i klassisk musik men ocksÄ i popmusik, till exempel i Totos Africa dÀr ljudet frÄn marimban och den afrikanska kalimban (om Àn skapat i en synthesizer) Àr förknippade med ikoniska riff och solon.


VarumÀrken