Elbas

Den elektriska basen konstruerades av musikern och uppfinnaren Paul Tutmarc i Seattle, USA på 1930-talet. Fram till dess var det akustiska kontrabasar som gällde och det var deras otymplighet vid transporter och svårigheter att förstärka dem som fick Tutmarc att ”konvertera” basen till att likna en gitarr. Tutmarc lade också till band på halsen vilket gjorde att det blev lättare för folk att lära sig spela bas då det gick att tänka bort intoneringen som annars är nödvändig på ett bandlöst instrument. Det dröjde dock ända till 1950-talet innan Leo Fender började massproducera elbasar. Fender Precision Bass blev den stora förebilden för elbasar och är än idag den vanligaste utformningen.

Läs mer

Den vanligaste elbasen är fyrsträngad och stämningen motsvarar den på kontrabasen eller för den delen de fyra lägsta strängarna på en gitarr, E-A-D-G. Det finns också fem- och sexsträngade basar. På den femsträngade basen lägger man till ett B nedandför E-strängen och på en sexsträngad lägger man till ett C ovanför G-strängen.

Det finns även elbasar som är bandlösa och som har gett upphov till många legendariska basgångar i musik från Paul Young, Journey, Pink Floyd, The Police och många fler.

Minimera

Underkategorier:

Varumärken
Fattning
Antal strängar
Färg