Cowbell

Koskällan är ett vanligt rytminstrument i såväl latinamerikansk musik som i pop och rock, där det distinkta ljudet skapar en tydlig taktkänsla. Den har sitt ursprung i just skällor som hängde runt halsarna på boskap för att herdarna lättare skulle hålla koll på var djuren befann sig på fälten. Vanligtvis används ett par stycken cowbells i en rytmsektion för att kunna ha flera tonlägen, men det finns också stämda cowbells, till exempel Almglocken, som gör det möjligt för slagverkare att spela stämmor i till exempel orkestrar.


Varumärken