Slutsteg

Slutsteget är det sista steget i en effektförstärkare. Det förstärker de elektriska signalerna från instrument och mikrofoner och skickar önskad effekt till högtalaren. Kortfattat är det slutsteget som ger högtalaren kräm nog för att du ska höras över bullret i en stökig pub.


Varumärken