Flöjt

Flöjten är ett träblåsinstrument där ljudet bryts mot en kant, till skillnad från bleckblåsets munstycken eller rörbladsinstrument. Hos tvärflöjter bryts ljudet mot två kanter, som när man spelar på en flaska. I till exempel blockflöjten, som länge var introduktionsinstrument i svenska musikskolor, bryts ljudet en bit in i flöjten.

Underkategorier:

Varumärken