Tamburin

Tamburinen är ett av de äldsta rytminstrumenten, har sitt ursprung i antikens Egypten och spreds sedan bland hebréer, perser, turkar och greker. Därefter har tamburinen använts i såväl europeisk folkmusik, klassisk musik, samba och gospel som i country, pop och rock. Tamburinen är i sitt grundutförande en rund sarg med runda plåtbrickor fästa i par runt sargen, där brickorna skallrar mot varandra när tamburinen är i rörelse. Det finns också tamburiner med ett skinn spänt på ena sidan som en liten trumma. Tamburinen spelas för hand eller med trumpinnar och den är fäst i ett stativ.


Varumärken