Banjo

Banjon är oftast förknippad med amerikansk och irländsk folkmusik. Den kom till av afrikaner som kom till de amerikanska kontinenterna på 1700-talet och de hade ett västafrikanskt liknande instrument som förebild. Banjon finns i varianter med fyra till sex strängar och med olika omfång och tonlägen. Gemensamt är att resonanslådans ovansida består av ett trumskinn.


Varumärken