Valthorn

Valthorn är det instrument som ofta refereras till som ”horn” i olika orkestrar. 1818 tog en tysk intrumentmakare patent på det första ventilförsedda hornet. Som alla nymodigheter togs det emot med blandade känslor och många konservatorier och musiker vägrade att använda uppfinningen, då man ansåg att ett ventillöst horn helt enkelt var mycket bättre. Men i takt med att det stod klart att valthornet var ett mycket mer flexibelt instrument där det gick att spela i olika tonarter så ökade dess popularitet. Det syns också i kompositioner från den tiden; det var inte förrän mot slutet av 1800-talet som det började skrivas kromatiska stämmor för horn i orkestermusik.


Varumärken