Kornett

Kornetten uppfanns genom att lägga till ventiler på posthornet i början på 1800-talet. Den liknar en trumpet till utseendet, men är något mindre. En stor skillnad är att blåsgången i en kornett är konisk, ställt mot trumpetens cylindriska. Det gör att ljudet i kornetten blir mycket varmare än trumpetens mer direkta ljud.


Varumärken