Mandolin

Mandolinen utvecklades i Italien från lutan, som i sin tur har en förhistorisk historia. De första metallsträngade mandolinerna kom till i slutet av 1700-talet och har blivit ett signum för italiensk folkmusik. I Sverige var mandolinen ett mycket vanligt inslag i så kallad strängmusikorkestrar under frikyrkans framfart i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.


Varumärken