Pukor

Puka är ett brett begrepp, så pukor för trumset kallas ofta även för tom-tom. Den större orkestermotsvarigheten kallas timpani. I ett trumset ingår vanligtvis två eller tre pukor.

Speciellt för pukor är att de består av två skinn, ett slagskinn och ett underskinn, som båda stäms manuellt till bestämda toner. Stämningen kan vara ren, där underskinnet stäms en ren kvart eller kvint högre än slagskinnet, men många trumslagare experimenterar med stämningen för att få ett eget sound.

Har du frågor? Kontakta Juan på 018-13 03 09 så hjälper han dig


Varumärken
Storlek på bastrummaFärg