Cajon

Cajonen är ett nyare inslag bland slagverksinstrumenten i västvärlden och har sitt ursprung hos slavar från Väst- och Centralafrika som uppfann instrumentet i Peru. Rytminstrument byggdes av packlårar eller fiskelådor och en teori om uppkomsten är att de användes för att komma runt förbudet mot musik i slavområdena. Instrumentet kunde snabbt se ut som en pall eller en låda. Den moderna cajunen är byggd i plywood och har en sejare fäst på insidan. Cajunspelaren sitter på cajunen som en pall och rätt spelad kan instrumentet ersätta ett trumset, framför allt i akustiska sammanhang.


Varumärken