Synt

Synthesizern har, till skillnad mot vad många tror, en mer än 100-årig historia. Det första elektroniska instrumentet, musiktelegrafen, tillverkades redan 1876 av en amerikansk ingenjör som av misstag upptäckte att en vibrerande elektromekanisk krets hade förmåga att alstra elektroniskt ljud. De ljud som vi idag förknippar med syntar har egentligen utvecklats under hela 1900-talet men fick genomslag först på 1970-talet när analoga syntar från bland annat Moog, Korg och Roland slog igenom. Med analoga syntar styr musikern helt själv hur ljudet ska vara med hjälp av olika rattar och knappar som gör det möjligt att modulera den elektroniska signalen på olika sätt.

Läs mer

Den digitala synten började utvecklas på 1970-talet av Yamaha som uppfann syntetisk frekevensmodulering, alltså att den tidigare analoga frekvensmoduleringen sker syntetiskt i en mikroprocessor.

Den första kommersiella digitala synten kom från Casio redan 1979 och året därpå lanserade Yamaha sin GS-1 till det milda priset 16 000 dollar, motsvarande knappt 500 000 kr i dagens penningvärde.

Men det var inte förrän Yamaha släppte den ikoniska DX-7:an som FM-synten fick sitt stora genombrott. En av de funktioner som gjorde den digitala synten blev populär var möjligheten att lagra de ljud man programmerat. I början användes disketter eller olika lagringskassetter och med tiden kunde det interna lagringsutrymmet i syntarna utökas så att externa medier blev överflödigt.

I dag finns såväl analoga som digitala syntar på marknaden, men även hybrider mellan de båda. I takt med att hemdatorer blivit allt mer kraftfulla har också mjukvarusynten blivit ett pålitligt alternativ till den fysiska synten.

I en workstation-synt finns också möjligheten att komponera musik i den inbyggda sequencern. I andra syntar finns också inbyggd samplingsfunktion där du kan spela in ljud och på så sätt skapa egna unika ljud att använda i din musikproduktion.

Minimera

Underkategorier:

Har du frågor? Kontakta Max på [email protected] eller 018-130309, så hjälper han dig.


Varumärken
Antal tangenterFärg