Piano

Pianot som vi känner det i dag har sitt ursprung i 1700-talet då cembalon vidareutvecklades till ett så kallat hammerklaver där den stora skillnaden var att tangenterna nu fick en klubba att slå på strängen i kontrast till cembalon där mekanismen knäppte på strängen med ett plektrum. Konstruktionen gav upphov till ökad möjlighet till dynamik i spelet och användes tidigt av Johann Sebastian Bach och även av Wolfgang Amadeus Mozart. Det moderna pianot var däremot inte färdigutvecklat förrän på 1860-talet, då det hade fått tjockare strängar och gjutjärnsram istället för träram.

Läs mer

Pianot, som på svenska refererar till ett ståpiano, innebär att ramen som strängarna är fästa på är fästa i lodrätt läge. Det gör ståpianot till ett lättmöblerat instrument i hem eller i klassrum, till skillnad från flygeln (grand piano) som har ramen i vågrätt läge. Det ger å andra sidan möjlighet till mycket större resonanslåda, ökad precision och dynamik i spelet.

I dag finns också pianohybrider där utövaren kan välja att spela på pianots strängar eller ”koppla” bort strängarna och göra om pianot till ett midiinstrument.

Minimera

Har du frågor? Kontakta P-O på 018-13 03 09 så hjälper han dig


Varumärken
Färg