Trumpet

Trumpeten har sitt ursprung redan tidigare än 1 500 år f kr. Flera varianter har kunnat dateras till denna period i såväl Egypten och Asien som i Skandinavien. Trumpeten är ett bleckblåsinstrument där instrumentalisten alstrar tonen genom att vibrera sina läppar mot varandra in ett munstycke. På 1800-talet fick två tyskar patent på en ventilkonstruktion som gjorde att trumpeten gick att använda som ett kromatiskt instrument. Trumpeten används inom alla möjliga musikstilar, från symfoniorkestrar till modern musik såsom pop, soul och jazz.


Varumärken